Herbersteinové na Libochovicích

Historie hraběcího rodu Herbersteinů, posledních majitelů zámku Libochovice,  1858-1946

Rodina Herberstein - Proskau

      Libochovické panství, od roku 1830 spojené s budyňským, patřilo v letech 1676-1858 rozvětvenému rodu Dietrichsteinů. Poslední majitel panství z tohoto rodu kníže Joseph Dietrichstein se svou chotí Gabrielou roz. Vratislavovou z Mitrovic, neměl mužského potomka a rozdělil rozsáhlý dietrichsteinský majetek mezi své čtyři dcery. Nejstarší dcera Theresie (1823-1895), provdaná od roku 1849 za Johanna Friedricha hraběte z Herbersteinu, získala panství tzv. Gundakarova fideikomisu: Libochovice s Budyní, Nepomyšl, Vlachovo Březí, dále přilehlé statky Zíchovec, Žerotín a panství v Dolních Kouncích na Moravě.

     Po smrti Johanna Friedricha Herbersteina (1810-1861), který sňatkem
s Teresií Dietrichstein založil libochovickou větev původně štýrského rodu Herbersteinů, zůstalo vdově Teresii pět dětí ve věku do deseti let: Franziska Seraphice (1850-1920), Gabriele (1851-1923), Mariane (1851-1921), Johann Josef (1854-1944) a Maria (1857-1943). Hraběnka Teresie panství dále rozšiřovala a její jediný syn, hrabě Johann Josef Herberstein (9. 3. 1854 – 25. 5. 1944) převzal po matce prosperující panství (převzal po ní i jméno hrabat proskauvských a použival titulu Herberstein-Proskau.

     V roce 1893 se oženil s hraběnkou Marií Annou z Galen (11. 5. 1876 – 6. 6. 1944) s níž měl sedm dětí:

1.            Johann Friedrich (15. 1. 1895 – 19. 11. 1965)

2.            Theresia Josefa (12. 6. 1896 – 24. 10. 1989)

3.            Johann Josef (19. 3. 1898 – 19. 4. 1971)

4.            Klothilde – zvaná Lily (10. 6. 1899 – 31. 3. 1975)

5.            Johann Gundeger (4. 12. 1902 – 17. 1. 1961)

6.            Johann Hubertus (4. 5. 1905 – 10. 5. 1945)

7.            Johann Franz (16. 6. 1914 - 31. 1. 1942)