Interiéry zámku Libochovice

Hraběcí rodina Herbesteinů a jejich životní osudy.

Zámecké interiéry prošly v roce 2021 zásadní reinstalací. Muzeální expozice, ze 70. let minulého století o vývoji bydlení, byla nahrazena prohlídkovým okruhem zaměřeným na poslední majitele zámku, hraběcí rod Herbersteinů.

V sala terreně v přízemí zámku se seznámíte s historií zámku od 13. století do současnosti. Poté vystoupáte do prvního patra, tzv. piana nobile, a již se seznamujete s jednotlivými členy šlechtické rodiny a jejich životy. Začíná se zámeckou hernou, pokračuje se do velké jídelny, odtud přejdete do modrého a růžového salonku, následuje malá jídelna a rodinný salon s dochovanými původními fotografiemi hraběcí rodiny. Poté následuje hraběcí pracovna a končí se v malé galerii. Poslední dvě místnosti jsou doplněny hraběcími úlovky a suvenýry, které si přivezl poslední majitel Josef Johann Herberstein ze svých cest.

Po skončení prohlídky, v ceně vstupenky, máte možnost zhlédnout i expozici Jana Evangelisty Purkyně, slavného lékaře a vědce, který se na zámku v Libochovicích, právě v prostorách současné výstavní síně narodil.

Zpět